product

Havoline

Experiența Golden Moments

Actualizat la 9:05 / 26-sep-2018

Termeni și condiții complete

 

1. Această Promoție este deschisă numai rezidenților legali din România cu vârsta de 18 ani și peste, excluzând angajații Organizatorului promoției, rudele apropiate ale acestora (definite ca părinți, copii, frați/surori, soț/soție și partener(ă) de viață) sau orice altă persoană asociată profesional cu această Promoție.

2. Sunt necesare efectuarea unei achiziții și accesul la internet. Vă rugăm să păstrați bonul fiscal, deoarece poate fi necesară dovada achiziției pentru a confirma înscrierea câștigătoare.

3. Perioada promoției: Înscrieți-vă între orele 00:01 EEST din data de 1 septembrie 2018 și 23:59 EET din data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

4. Pentru înscriere: Achiziționați un Produs promoțional (consultați clauza 6 pentru o listă completă a tuturor Produselor promoționale), apoi vizitați www.texaco-competitions.com/Havoline  și introduceți codul unic, găsit pe etichetă, în categoria Produse promoționale, pentru a vedea instantaneu dacă sunteți câștigător.

5. Sunt permise înscrieri multiple pe parcursul Perioadei promoției, dar va trebui să achiziționați un Produs promoțional separat cu un cod unic pentru fiecare înscriere.

6. Produse promoționale: Canistre de ulei de motor Havoline 1 l, ulei de motor Havoline 4 l și ulei de motor Havoline 5 l, marcate cu eticheta promoțională.

7. Premiile:

  1. 14 x Cupoane cadou pentru experiența Golden Moments în valoare de 1900 RON.
  2. 50 x Cupoane de carburant în valoare de 230 RON, de la stațiile de carburanți Petrom și OMV.
  3. 150 x Canistre de ulei de motor Havoline de 4 l.

 

8. Detalii și condiții suplimentare cu privire la premii:

  1. Câștigătorilor le va fi trimis un e-mail conținând cuponul electronic Golden Moments.
  2. Experiențele Golden Moments sunt valabile pentru o gamă de activități – pentru mai multe detalii, consultați www.goldenmoments.com/havoline . Activitățile pot fi supuse unor Termeni și condiții suplimentare, precum vârsta sau greutatea sau restricții privind starea de sănătate, și termenilor standard ai Golden Moments: goldenmoments.co.uk/page.html/terms_text.
  3. Câștigătorii pot revendica cuponul electronic în valoare de 1900 RON pentru o activitate care depășește valoarea cuponului electronic, însă câștigătorii vor fi responsabili pentru orice costuri suplimentare. În cazul în care cuponul electronic este utilizat pentru o activitate cu valoarea mai mică decât cea a cuponului electronic, creditul rămas va fi păstrat pe cuponul cadou.
  4. Cupoanele electronice sunt valabile timp de un an de la data emiterii.

 

9. Selectarea câștigătorilor: 214 momente câștigătoare (și un premiu asociat) au fost repartizate aleatoriu și în condiții de securitate unor momente în timp de pe parcursul Perioadei promoției. Persoanele care se înscriu în timpul unuia dintre aceste momente câștigătoare sau sunt prima persoană înscrisă după un astfel de moment vor câștiga premiul alocat. Dacă un moment câștigător nu este revendicat, va fi transferat următorului moment câștigător, astfel încât, fiecare premiu să poată fi câștigat.

10. Notificarea câştigătorilor: Persoanele care se înscriu în timpul sau primele după un moment câștigător vor fi notificate instantaneu de faptul că sunt câștigători și li se va cere să furnizeze informații suplimentare pentru a-și revendica premiul. Organizatorul promoției își rezervă dreptul de a solicita bonul fiscal ca dovadă a achiziției.

11. Câștigătorii sunt de acord ca Organizatorul promoției să utilizeze numele lor și regiunea de reședință pentru a anunța câștigătorii Promoției și într-o publicitate rezonabilă.

12. Premiile nu sunt transferabile sau șanjabile și nu pot fi rambursate în valoarea lor monetară sau în vreo altă formă de compensare. Dacă, din orice motiv, Premiul nu mai este disponibil, Organizatorul promoției își rezervă dreptul de a-l înlocui cu un alt premiu, cu o valoare egală sau mai mare, exclusiv la discreția sa.

13. Dacă, din orice motiv, nu este posibilă desfășurarea oricărui aspect al acestei Promoții conform planificării, inclusiv, dar fără limitare la, pe motiv de infectare cu un virus de computer, de defecțiune a rețelei, de erori, de modificare neautorizată, de intervenție neautorizată, de fraudă, de defecțiuni tehnice sau din orice cauză care nu poate fi controlată de către Organizatorul promoției și care corupe sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a promoției, Organizatorul promoției poate, la discreția sa exclusivă, să anuleze, să oprească, să modifice sau să suspende Promoția sau să invalideze orice înscrieri afectate.

14. Organizatorul promoției poate refuza acordarea unui Premiu sau solicita recuperarea acestuia în cazul unei fraude a participantului, unei incorectitudini sau unei absențe a drepturilor, în baza acestor Termeni și condiții.

15. Organizatorul promoției și agențiile și companiile sale asociate nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere (inclusiv, dar fără a se limita la, pierdere indirectă, specială sau pe cale de consecință ori pierderi de profituri), cheltuială sau daună care a fost suferită sau suportată (indiferent dacă decurge sau nu din neglijența vreunei persoane) în legătură cu această Promoție sau cu acceptarea ori utilizarea Premiului, cu excepția oricărei răspunderi care nu poate fi exclusă prin lege.

16. Toate înscrierile trebuie să fie efectuate direct de către persoana care se înscrie la Promoție. Înscrierile multiple din partea unor companii, grupuri de consumatori sau terți nu vor fi acceptate. Înscrierile incomplete sau ilizibile și înscrierile care nu îndeplinesc pe deplin cerințele acestor Termeni și condiții vor fi descalificate și nu vor fi luate în considerare.

17. Dacă are loc un act, o omisiune, un eveniment sau o circumstanță care este în afara controlului rezonabil al Organizatorului promoției și care împiedică Organizatorul promoției să respecte acești Termeni și condiții, Organizatorul promoției nu va fi responsabil pentru nicio nerespectare sau întârziere în respectarea obligațiilor sale.

18. Numele complet și regiunea de domiciliu a câștigătorilor va fi disponibilă vizitând www.texaco-competitions.com/Havoline  după încheierea Perioadei promoției.

19. Orice date cu caracter personal referitoare la participanți vor fi utilizate numai în scopurile acestei Promoții, de către Organizatorul promoției și/sau orice agent desemnat de acesta pentru a ajuta la desfășurarea Promoției în numele Organizatorului promoției și nu vor fi dezvăluite niciunei părți terțe, în niciun alt scop. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi gestionate în conformitate cu politica de confidențialitate a Organizatorului promoției, care este disponibilă la: https://www.chevron.com/privacy.

20. Dacă orice dispoziții ale acestor Termeni și condiții sunt considerate a fi nevalabile, ilegale sau inaplicabile, acest lucru nu va afecta sau avea un impact asupra continuării cu efecte depline a restului dispozițiilor.

21. Prin înscrierea la această Promoție, participanții acceptă și se obligă să respecte acești Termeni și condiții.

22. Acești Termeni și condiții sunt guvernați de legislația din Anglia și se vor supune jurisdicției exclusive a tribunalelor din Anglia și Țara Galilor.

Promotor: Interplay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanda acționând în numele Chevron Products UK Limited, 1 Westferry Circus, Canary Wharf, Londra, E14 4HA, Regatul Unit.